Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torderød skole Adventistkirkens grunnskole (privat)
Folke Bernadottes gate 8
1511 MOSS
Org.nr 976207289
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 9,0 12,4 12,5 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 6,7 6,4 7,7 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,7 362,5 128,1 55,7 63,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 1,8 4,6 12,7 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 9,1 8,3 8,6 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,4 5,5 6,8 8,5 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 12,8 10,3 11,8 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,8 84,2 74,3 74,7 80,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 367 6 089 7 919 8 038 9 018
Undervisningstimer totalt per elev 134 105 108 91 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no