Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torderød skole Adventistkirkens grunnskole (privat)
Folke Bernadottes Gate 8
1511 MOSS
Org.nr 976207289
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 11,4 9,0 12,4 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 5,2 6,7 6,4 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,1 91,7 362,5 128,1 55,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 5,3 1,8 4,6 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 6,7 9,1 8,3 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 5,4 5,5 6,8 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 8,1 12,8 10,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,7 82,8 84,2 74,3 74,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 971 7 367 6 089 7 919 8 038
Undervisningstimer totalt per elev 111 134 105 108 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no