Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tordenskjoldsgate skole
Tordenskjolds Gate 49
4614 KRISTIANSAND S
Org.nr 874598712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 11,2 11,5 11,2 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,6 12,7 12,4 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,2 110,2 87,0 79,6 79,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 11,4 14,1 14,4 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 13,5 12,7 12,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,8 15,3 14,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 521 7 657 8 236 7 733 8 152
Undervisningstimer totalt per elev 60 54 58 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no