Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Toppåsen skole
Tiriltunga 5
1259 OSLO
Org.nr 974590484
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,7 31,6 30,6 29,8 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,5 13,5 12,9 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 7 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,2 71,9 54,3 57,7 49,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 16,8 22,4 20,4 24,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,7 14,7 13,9 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 19,9 19,5 18,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 100,0 98,5 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 848 20 936 20 362 20 140 19 707
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 55 57 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no