Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tonstad skole
Torvmyra 4
7091 TILLER
Org.nr 975298736
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 57,1 55,0 52,6 55,8 48,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 9,2 9,9 9,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 6 9 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,7 103,7 83,6 53,9 103,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 7,9 10,5 15,5 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,0 9,8 9,9 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 9,0 13,8 11,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,1 19,6 17,4 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,4 84,1 83,3 83,5 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 35 450 34 576 33 673 35 245 30 811
Undervisningstimer totalt per elev 80 76 73 76 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no