Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tonstad skole
Torvmyra 4
7091 TILLER
Org.nr 975298736
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,3 57,1 55,0 52,6 55,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,8 9,2 9,9 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 6 4 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7 77,7 103,7 83,6 53,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 10,0 7,9 10,5 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,5 11,0 9,8 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 7,0 9,0 13,8 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 19,0 19,1 19,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 79,4 84,1 83,3 83,5
Lærertimer som gis til undervisning 31 088 35 450 34 576 33 673 35 245
Undervisningstimer totalt per elev 71 80 76 73 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no