Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tonsenhagen skole
Anna Rogstads Vei 1
0592 OSLO
Org.nr 974590239
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 34,6 35,5 42,9 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 18,5 18,0 14,5 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,1 99,5 82,1 64,8 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 16,9 19,9 20,7 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,5 20,3 19,3 15,2 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 23,5 22,4 16,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 96,9 100,0 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 940 23 273 23 886 29 330 29 169
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 41 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no