Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tonning skule
Myrane 16
6783 STRYN
Org.nr 975277054
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,2 38,1 38,6 38,1 40,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,8 10,5 11,0 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 196,8 167,0 211,6 136,7 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 5,8 4,5 7,2 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,8 10,6 11,1 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,5 13,0 13,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 571 25 428 25 875 25 436 26 753
Undervisningstimer totalt per elev 69 69 71 68 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no