Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tomrefjord skule
Lidvegen 14
6393 TOMREFJORD
Org.nr 975284247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 24,4 25,0 25,2 23,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,7 10,4 10,9 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,2 50,2 56,8 45,6 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 18,7 16,1 19,8 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,6 12,6 13,5 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 11,0 10,7 11,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,5 16,0 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 90,7 89,0 93,0 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 921 15 091 15 532 14 605 14 191
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 68 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no