Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tomrefjord skule
Lidvegen 14
6393 TOMREFJORD
Org.nr 975284247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,2 24,2 24,4 25,0 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,8 10,7 10,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,9 52,2 50,2 56,8 45,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 18,1 18,7 16,1 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,7 12,6 12,6 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 10,8 11,0 10,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 13,9 15,5 16,0 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 97,7 90,7 89,0 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 903 14 921 15 091 15 532 14 605
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 66 68 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no