Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tolga skole
Ivarsveien
2540 TOLGA
Org.nr 975273547
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tolga kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 16,4 16,1 16,5 18,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,9 9,7 9,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,4 65,2 55,3 57,3 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 13,5 16,0 15,1 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,0 11,1 11,3 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 12,4 11,9 11,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,2 14,8 14,3 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,7 96,4 100,0 95,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 10 144 10 239 10 274 10 346 11 843
Undervisningstimer totalt per elev 73 71 72 73 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no