Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tolga skole
Ivarsveien
2540 TOLGA
Org.nr 975273547
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tolga kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 16,0 16,4 16,1 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,7 9,9 9,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7 109,4 65,2 55,3 57,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 7,9 13,5 16,0 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,7 11,0 11,1 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 12,3 12,4 11,9 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 16,2 15,2 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,3 83,7 96,4 100,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 554 10 144 10 239 10 274 10 346
Undervisningstimer totalt per elev 70 73 71 72 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no