Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tolga kommune
Kommunenr 0436
Alle grunnskoler med adresse i Tolga kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 21,6 22,3 22,4 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,8 10,0 9,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0 88,0 64,2 52,9 47,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 10,1 13,7 16,2 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,4 10,7 10,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 12,3 12,4 11,9 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 14,4 14,0 13,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 86,5 91,9 97,8 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 117 13 949 14 092 14 492 14 241
Undervisningstimer totalt per elev 74 73 72 75 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no