Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tolga kommune
Kommunenr 3426
Alle grunnskoler med adresse i Tolga kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 22,3 22,4 22,3 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,0 9,5 9,9 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0 64,2 52,9 47,6 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 13,7 16,2 18,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,7 10,2 11,0 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 12,4 11,9 11,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,0 13,6 14,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5 91,9 97,8 94,8 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 949 14 092 14 492 14 241 16 269
Undervisningstimer totalt per elev 73 72 75 72 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no