Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tokke skule
Storvegen 211
3880 DALEN
Org.nr 974633345
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tokke kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 20,1 21,7 21,6 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,7 9,8 10,4 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 239,2 190,0 84,0 84,5 81,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 5,0 10,4 10,7 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,5 10,7 11,6 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 12,0 10,5 10,8 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,3 12,9 13,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,2 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 93,7 94,1 93,8 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 424 12 672 13 737 13 406 13 662
Undervisningstimer totalt per elev 71 67 73 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no