Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tokke kommune
Kommunenr 3824
Alle grunnskoler med adresse i Tokke kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,4 31,5 33,5 33,1 34,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,1 8,4 8,9 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,5 132,3 79,2 79,3 77,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 6,1 9,5 9,8 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 10,4 9,5 10,1 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 9,3 8,6 8,9 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 11,1 10,6 10,8 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,5 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 96,0 96,2 95,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 20 369 19 798 21 204 20 625 21 585
Undervisningstimer totalt per elev 80 78 84 80 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no