Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tokke kommune
Kommunenr 0833
Alle grunnskoler med adresse i Tokke kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,5 31,4 31,5 33,5 33,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,9 9,1 8,4 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 173,8 142,5 132,3 79,2 79,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,3 5,7 6,1 9,5 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,3 10,4 9,5 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 11,3 9,3 8,6 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 10,8 11,1 10,6 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 95,1 96,0 96,2 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 765 20 369 19 798 21 204 20 625
Undervisningstimer totalt per elev 82 80 78 84 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no