Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tokerud skole
Inga Bjørnsons vei 1A
0969 OSLO
Org.nr 874590622
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 28,1 29,8 34,7 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 11,0 12,9 13,3 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,9 160,2 672,0 1 007,9 375,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,4 6,1 1,7 1,1 3,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 15,2 17,2 17,7 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,5 22,2 23,5 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,5 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,4 84,9 82,7 84,1 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 289 16 283 17 062 18 867 17 452
Undervisningstimer totalt per elev 71 59 51 49 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no