Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Toftøy skule
Skulebrekka 25
5337 RONG
Org.nr 875286072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,7 15,0 17,0 12,9 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,1 12,8 13,0 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 7 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,6 58,8 29,6 29,3 67,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 19,2 40,5 40,2 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,3 13,2 13,1 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,3 17,7 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,0 98,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 044 10 375 11 767 8 679 8 746
Undervisningstimer totalt per elev 62 61 58 57 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no