Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Toftøy skule
Skulebrekka 25
5337 RONG
Org.nr 875286072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,0 14,7 15,0 17,0 12,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,0 12,1 12,8 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,7 77,6 58,8 29,6 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 14,3 19,2 40,5 40,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,1 12,3 13,2 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,5 17,3 17,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,0 98,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 503 10 044 10 375 11 767 8 679
Undervisningstimer totalt per elev 59 62 61 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no