Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tofte ungdomsskole
Skoledalen 89
3482 TOFTE
Org.nr 975285138
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hurum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 19,0 17,7 16,4 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 11,4 11,1 11,2 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,7 58,3 58,7 54,7 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 15,8 16,9 18,3 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 15,1 14,8 14,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,8 18,0 17,5 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 183 10 100 10 411 9 595 9 144
Undervisningstimer totalt per elev 65 58 59 59 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no