Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tøyen skole
Hagegata 19
0577 OSLO
Org.nr 974590271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 23,3 29,2 31,3 32,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 15,1 12,3 12,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,5 59,1 49,0 97,3 48,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 23,7 23,9 11,9 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 15,8 12,8 13,1 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 21,7 16,0 19,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 100,0 98,7 96,8 72,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 932 16 006 20 680 21 222 20 862
Undervisningstimer totalt per elev 56 49 60 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no