Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tørvikbygd skule
Dragshagen 4
5620 TØRVIKBYGD
Org.nr 973953966
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 6,5 6,5 5,8 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,7 8,4 8,0 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,2 32,0 49,5 72,9 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 22,5 15,3 10,2 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 7,6 8,4 8,0 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 8,9 9,4 9,8 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 88,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 490 4 547 4 342 3 968 3 710
Undervisningstimer totalt per elev 85 97 89 92 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no