Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tørvikbygd skule
Dragshagen 4
5620 TØRVIKBYGD
Org.nr 973953966
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 6,5 5,8 5,1 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,4 8,0 7,2 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,0 49,5 72,9 72,0 64,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 15,3 10,2 9,8 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 8,4 8,0 7,2 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,4 9,8 8,9 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 547 4 342 3 968 3 710 3 638
Undervisningstimer totalt per elev 97 89 92 103 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no