Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tørdal skule
Steinslandsveien 14
3753 TØRDAL
Org.nr 975278468
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drangedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 4,9 5,0 5,1 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 6,4 7,1 6,9 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,0 0,0 106,2 55,9 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 0,0 6,4 11,7 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 6,5 7,1 7,0 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 7,1 7,9 7,4 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,7 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,8 96,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 594 3 477 3 572 3 553 3 496
Undervisningstimer totalt per elev 81 116 105 108 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no