Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tønsberg Montessori skole (privat)
Robergveien 347
3157 BARKÅKER
Org.nr 973131621
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Tønsberg Montessori grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 11,8 12,3 12,1 10,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 8,3 9,2 8,9 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,4 27,7 22,0 21,0 31,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 43,0 29,4 40,9 41,5 31,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 7,7 8,9 8,4 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 9,2 10,5 10,2 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 10,2 12,3 11,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 71,5 74,1 66,7 66,7 85,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 112 10 135 10 275 10 275 9 062
Undervisningstimer totalt per elev 86 106 93 97 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no