Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tøndergård skole og ressurssenter
Nøisomhedvegen 10
6416 MOLDE
Org.nr 974574624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,7 14,3 15,8 16,5 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,5 3,1 2,6 3,3 3,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 19 20 22 22
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 142,9 131,3 128,1 133,7 131,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,0 3,4 2,8 3,7 3,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,1 3,8 3,4 4,1 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 550 8 705 9 829 8 977 9 147
Undervisningstimer totalt per elev 199 223 259 209 208
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no