Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avdeling Todalen skule
6645 TODALEN
Org.nr 975283844
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 3,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 207
Undervisningstimer totalt per elev 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no