Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avdeling Todalen skule
6645 TODALEN
Org.nr 975283844
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 3,4 2,6 2,9 3,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,3 9,3 10,1 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,8 23,7 39,0 23,9 20,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 28,3 22,3 39,4 39,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 7,2 9,3 10,1 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 8,4 10,6 10,5 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 67,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 711 2 343 1 819 1 980 2 207
Undervisningstimer totalt per elev 86 102 79 73 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no