Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Todalen og Stangvik oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Lykkjeeidet 1132
6640 KVANNE
Org.nr 975283852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,4 5,8 5,4 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,5 11,0 12,7 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,1 56,7 37,4 43,4 19,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1 16,8 25,6 25,3 52,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,5 11,0 12,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 10,5 13,9 13,9 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,7 81,5 82,8 89,9 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 621 3 601 3 695 3 457 4 277
Undervisningstimer totalt per elev 70 71 67 59 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no