Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Lykkjeeidet 1132
6640 KVANNE
Org.nr 975283852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 5,4 5,4 5,8 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 10,6 10,5 11,0 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,4 37,1 56,7 37,4 43,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 26,1 16,8 25,6 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 10,6 10,5 11,0 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 10,8 10,5 13,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,8 77,7 81,5 82,8 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 867 3 621 3 601 3 695 3 457
Undervisningstimer totalt per elev 59 70 71 67 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no