Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjøtta Oppvekstsenter - Avd skole
Sjømyra 1
8860 TJØTTA
Org.nr 975286614
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 6,9 6,3 5,0 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 5,7 5,5 6,3 4,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 156,0 117,2 132,0 37,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 4,2 4,0 16,3 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 7,0 7,7 7,5 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,5 5,9 5,0 7,1 3,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 7,4 7,7 9,4 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 79,1 100,0 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 188 4 188 4 188 3 314 3 308
Undervisningstimer totalt per elev 107 123 127 110 150
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no