Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjøme ungdomsskole
Viktors vei 2
3145 TJØME
Org.nr 874607592
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 15,0 17,1 14,5 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,3 8,9 8,8 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,0 81,5 76,8 64,4 58,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 10,1 10,3 12,2 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 12,4 11,9 11,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,2 14,7 13,9 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 100,0 99,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 776 8 649 10 001 8 462 7 574
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 74 74 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no