Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjøme ungdomsskole
Viktors Vei 2
3145 TJØME
Org.nr 874607592
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 17,1 15,0 17,1 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,1 9,3 8,9 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 74,0 81,5 76,8 64,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 11,9 10,1 10,3 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,6 12,4 11,9 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 17,0 16,2 14,7 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 100,0 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 037 9 776 8 649 10 001 8 462
Undervisningstimer totalt per elev 61 65 70 74 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no