Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjøme kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0723
Kun utgåtte skoler med adresse i Tjøme kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 47,5 44,2 43,2 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 12,1 11,6 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 68,4 49,8 43,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 15,6 20,4 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 13,3 12,9 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,6 12,4 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,0 15,8 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 98,5 100,0 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 30 387 27 580 27 100 27 727
Undervisningstimer totalt per elev 65 59 62 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no