Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjødnalio skule
Sætravikvegen 1
5410 SAGVÅG
Org.nr 975321630
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 22,6 21,7 22,2 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,3 11,0 11,0 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 109,0 54,1 98,1 91,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 8,8 17,4 9,6 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,5 11,2 11,0 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,0 15,7 15,3 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 785 14 241 13 780 14 104 12 996
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 68 67 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no