Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjødnalio skule
Sætravikvegen 1
5410 SAGVÅG
Org.nr 975321630
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 21,2 22,6 21,7 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,2 11,3 11,0 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,5 90,1 109,0 54,1 98,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 11,9 8,8 17,4 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 12,1 11,5 11,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 17,4 16,0 15,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 444 13 785 14 241 13 780 14 104
Undervisningstimer totalt per elev 67 61 66 68 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no