Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjodalyng skole
Vikveien 12
3280 TJODALYNG
Org.nr 974584662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,9 43,4 42,1 38,6 40,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,6 13,7 14,4 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 4 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,8 81,3 122,8 67,1 77,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 14,5 9,9 19,5 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,0 15,5 16,4 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 14,9 14,0 14,7 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 16,7 16,3 18,4 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 191 26 683 26 649 24 908 26 736
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 52 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no