Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjensvoll skole
Tjensvollveien 54
4021 STAVANGER
Org.nr 874611522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 23,5 30,7 31,6 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 18,7 18,9 14,7 14,8 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 7 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,6 58,3 60,8 92,9 67,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 28,1 21,5 14,3 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,5 18,7 14,7 14,8 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 23,2 16,3 19,4 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 100,0 96,0 97,3 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 375 15 094 20 163 20 899 20 286
Undervisningstimer totalt per elev 40 39 50 50 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no