Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjensvoll skole
Tjensvollveien 54
4021 STAVANGER
Org.nr 874611522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 30,7 31,6 29,8 32,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,9 14,7 14,8 15,6 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,3 60,8 92,9 67,7 69,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,1 21,5 14,3 21,1 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,7 14,7 14,8 15,6 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 16,3 19,4 19,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,0 97,3 88,6 87,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 094 20 163 20 899 20 286 22 253
Undervisningstimer totalt per elev 39 50 50 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no