Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjeldsund kommune
Kommunenr 1852
Alle grunnskoler med adresse i Tjeldsund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 18,4 20,0 17,2 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 6,9 7,2 8,5 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,9 60,8 85,0 128,4 63,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 11,1 7,4 5,5 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 7,3 8,4 9,0 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 8,7 7,8 10,6 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 8,9 9,2 10,6 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,2 92,9 87,3 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 530 12 721 12 279 10 147 11 904
Undervisningstimer totalt per elev 89 103 98 83 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no