Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tjeldstø skule
Neset 25
5336 TJELDSTØ
Org.nr 914937159
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 9,3 10,4 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,4 8,5 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,3 50,3 26,2 17,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 19,1 30,1 49,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,9 8,5 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 14,1 10,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 27,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 77,7 86,7 87,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 050 6 346 7 144 5 922
Undervisningstimer totalt per elev 74 71 87 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no