Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tiurleiken skole
Romsås Senter 7
0970 OSLO
Org.nr 974590123
Offentlig skole
Grunnskole
4.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 21,6 19,9 18,6 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 15,0 15,7 16,8 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 153,5 154,1 82,2 70,8 66,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 8,6 17,0 21,5 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 16,0 16,6 18,5 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,8 18,4 19,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,1 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 88,8 83,9 100,0 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 308 14 060 13 077 12 559 13 121
Undervisningstimer totalt per elev 54 49 47 44 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no