Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tistedal skole
Stadionveien 8
1791 TISTEDAL
Org.nr 995946556
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 22,5 24,9 22,0 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 14,3 12,6 14,9 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 6 5 7 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,5 51,8 52,4 39,4 29,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,7 24,4 21,7 34,0 37,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 14,2 12,5 15,1 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,1 18,0 22,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 100,0 96,9 91,2 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 587 14 793 16 699 14 633 16 754
Undervisningstimer totalt per elev 59 52 59 50 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no