Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tislegård ungdomsskole
Tislegårdveien 11
3616 KONGSBERG
Org.nr 975284727
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,2 29,9 30,6 33,4 30,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,5 11,7 11,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 203,1 124,4 128,0 120,5 146,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 8,1 8,0 7,8 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 15,3 15,6 15,6 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 19,5 20,1 19,1 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 80,7 97,4 97,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 898 17 175 17 612 17 525 17 346
Undervisningstimer totalt per elev 54 57 56 56 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no