Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tinntjønn skole
Repstadveien 70
4642 SØGNE
Org.nr 984446853
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 17,0 15,3 15,3 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,4 13,9 14,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,8 61,6 53,3 42,8 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 18,2 23,5 28,4 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 16,5 18,6 19,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,3 19,8 21,1 20,8 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 99,2 100,0 98,2 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 245 10 100 9 041 8 307 9 815
Undervisningstimer totalt per elev 58 53 47 45 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no