Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tinnesmoen skole
Langkåsveien 14
3675 NOTODDEN
Org.nr 975290662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Tinnesmoen skole 8,9 10,3 10,2 10,2 11,2
Notodden kommune 132,5 143,3 146,2 147,9 143,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Tinnesmoen skole 11,4 10,6 10,8 10,9 11,6
Notodden kommune 11,7 11,0 10,3 9,8 10,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tinnesmoen skole 1 2 2 2 2
Notodden kommune 22 22 22 25 29
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tinnesmoen skole 68,2 42,0 48,3 49,3 51,3
Notodden kommune 63,8 63,4 60,6 52,2 46,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tinnesmoen skole 14,9 23,1 20,2 20,2 20,7
Notodden kommune 16,4 15,6 15,2 17,0 20,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tinnesmoen skole 11,5 10,7 10,8 10,9 11,6
Notodden kommune 12,4 11,7 10,9 10,1 10,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tinnesmoen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Notodden kommune 14,3 13,3 12,7 12,5 13,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tinnesmoen skole 13,1 12,8 12,5 11,9 12,8
Notodden kommune 15,8 15,1 14,3 12,7 13,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tinnesmoen skole 13,4 13,7
Notodden kommune 11,6 11,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tinnesmoen skole 10,1 11,7
Notodden kommune 11,9 13,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tinnesmoen skole 0,0 0,0
Notodden kommune 15,1 15,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tinnesmoen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Notodden kommune 98,7 98,7 99,7 99,8 100,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Tinnesmoen skole 5 840 6 956 6 874 6 874 7 628
Notodden kommune 84 277 91 440 93 168 95 222 92 869
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Tinnesmoen skole 65 70 69 68 64
Notodden kommune 61 65 69 73 70
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no