Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tinnesmoen skole
Langkåsveien 14
3675 NOTODDEN
Org.nr 975290662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,9 10,3 10,2 10,2 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,6 10,8 10,9 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,2 42,0 48,3 49,3 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 23,1 20,2 20,2 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 10,7 10,8 10,9 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 12,8 12,5 11,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 840 6 956 6 874 6 874 7 628
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 69 68 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no