Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Ådalen 626
3650 TINN AUSTBYGD
Org.nr 995296713
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 5,8 6,2 8,8 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 6,8 6,9 6,2 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,6 23,8 42,0 37,9 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,2 27,7 16,1 15,9 26,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 9,1 7,8 8,7 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 6,6 10,3 7,6 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 10,7 12,4 8,9 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,3 6,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,6 100,0 90,6 72,5 70,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 913 3 974 4 341 5 974 5 089
Undervisningstimer totalt per elev 73 105 103 113 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no