Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Ådalen 626
3650 TINN AUSTBYGD
Org.nr 995296713
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 4,4 5,8 6,2 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,2 6,8 6,9 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,4 25,6 23,8 42,0 37,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 35,2 27,7 16,1 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,4 9,1 7,8 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 6,6 10,3 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,4 10,7 12,4 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 74,6 100,0 90,6 72,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 621 2 913 3 974 4 341 5 974
Undervisningstimer totalt per elev 75 73 105 103 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no