Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tinn kommune
Kommunenr 3818
Alle grunnskoler med adresse i Tinn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 77,1 77,5 83,9 87,8 79,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,7 8,7 8,2 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 11 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,6 50,7 58,5 62,1 62,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 17,0 13,4 11,8 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 9,7 9,7 8,6 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,4 10,0 10,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 14,4 13,6 12,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 89,2 91,0 83,8 91,5
Lærertimer som gis til undervisning 48 539 49 088 53 654 55 955 49 813
Undervisningstimer totalt per elev 70 73 81 87 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no