Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tingvoll kommune
Kommunenr 1560
Alle grunnskoler med adresse i Tingvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 37,4 38,7 40,8 41,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,4 9,9 10,0 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 9 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,8 46,8 41,2 33,6 35,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 20,2 22,1 26,6 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 10,7 10,9 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,5 11,0 12,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 13,7 12,5 13,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 93,9 91,2 92,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 649 24 305 25 326 25 768 26 823
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 72 71 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no