Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tingvoll barne- og ungdomsskole
Skolevegen 28
6630 TINGVOLL
Org.nr 975283658
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 687
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no