Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tingvoll barne- og ungdomsskole
Skolevegen 28
6630 TINGVOLL
Org.nr 975283658
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Tingvoll barne- og ungdomsskole 16,6 17,6 17,6 19,1 20,2
Tingvoll kommune 34,9 37,4 38,7 40,8 41,8
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Tingvoll barne- og ungdomsskole 11,6 11,6 11,5 11,9 11,4
Tingvoll kommune 11,1 10,4 9,9 10,0 9,5
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tingvoll barne- og ungdomsskole 3 4 3 7 5
Tingvoll kommune 7 8 9 11 10
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tingvoll barne- og ungdomsskole 58,1 43,1 60,4 28,7 38,9
Tingvoll kommune 48,8 46,8 41,2 33,6 35,9
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tingvoll barne- og ungdomsskole 18,6 24,7 17,5 35,5 26,1
Tingvoll kommune 20,8 20,2 22,1 26,6 24,0
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tingvoll barne- og ungdomsskole 12,9 12,2 12,4 12,5 13,4
Tingvoll kommune 12,1 10,7 10,9 10,5 10,4
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tingvoll barne- og ungdomsskole 13,2 14,1 13,7 14,6 11,7
Tingvoll kommune 12,6 13,5 11,0 12,6 11,0
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tingvoll barne- og ungdomsskole 15,5 15,3 15,1 18,1 14,8
Tingvoll kommune 14,9 13,7 12,5 13,9 12,8
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tingvoll barne- og ungdomsskole 15,3
Tingvoll kommune 12,2
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tingvoll barne- og ungdomsskole 16,1
Tingvoll kommune 11,9
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tingvoll barne- og ungdomsskole 13,8
Tingvoll kommune 14,1
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tingvoll barne- og ungdomsskole 98,4 100,0 94,0 100,0 100,0
Tingvoll kommune 94,0 93,9 91,2 92,0 95,6
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Tingvoll barne- og ungdomsskole 10 930 11 427 11 437 11 615 12 687
Tingvoll kommune 22 649 24 305 25 326 25 768 26 823
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Tingvoll barne- og ungdomsskole 61 61 61 60 62
Tingvoll kommune 64 69 72 71 74
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no