Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tingvoll barne- og ungdomsskole
Skolevegen 28
6630 TINGVOLL
Org.nr 975283658
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 17,6 17,6 19,1 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,6 11,5 11,9 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,1 43,1 60,4 28,7 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 24,7 17,5 35,5 26,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,2 12,4 12,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 14,1 13,7 14,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,3 15,1 18,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 94,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 930 11 427 11 437 11 615 12 687
Undervisningstimer totalt per elev 61 61 61 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no