Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tindlund ungdomsskole
Myrstadveien 2
1718 GREÅKER
Org.nr 875280732
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,2 31,0 28,1 25,5 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,4 12,3 13,8 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,6 107,6 115,6 100,0 115,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 9,4 9,6 11,7 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 15,2 16,4 18,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,6 18,4 21,2 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 100,0 100,0 100,0 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 380 18 021 16 618 14 222 14 502
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 53 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no