Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tindlund barneskole
Østre Greåkervei 19
1718 GREÅKER
Org.nr 975296628
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,8 26,2 24,3 25,7 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 17,3 17,4 16,2 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,2 61,5 68,1 78,4 67,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2 24,7 23,9 19,3 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 17,2 17,3 16,2 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 19,3 20,3 18,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 830 17 043 16 844 17 784 20 676
Undervisningstimer totalt per elev 50 43 43 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no