Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Time kommune
Kommunenr 1121
Alle grunnskoler med adresse i Time kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 228,4 228,1 236,5 236,1 243,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,4 12,9 13,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 30 34 33 37 34
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,5 76,6 79,3 72,5 78,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 15,1 14,1 15,6 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,2 13,5 13,8 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,7 15,4 14,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,2 17,7 17,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 94,2 94,0 93,8 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 139 452 140 404 147 186 146 875 155 130
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 55 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no