Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Time kommune
Kommunenr 1121
Alle grunnskoler med adresse i Time kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 226,4 228,4 228,1 236,5 236,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,3 13,4 12,9 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 35 30 34 33 37
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,1 86,5 76,6 79,3 72,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 13,1 15,1 14,1 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 14,1 14,2 13,5 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,1 15,7 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,1 18,2 17,7 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 95,8 94,2 94,0 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 143 154 139 452 140 404 147 186 146 875
Undervisningstimer totalt per elev 57 54 53 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no