Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
The Norwegian School in London (privat)
Weycroft Lodge, 28 Arterberry Road, Wimbledon SW20 8AH
Org.nr U90099013
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 11,2 11,6 8,3 8,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,1 7,7 8,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,0 196,1 200,0 433,3 109,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 4,6 3,5 1,8 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,9 9,8 9,9 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 10,3 8,5 12,0 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 12,9 10,5 11,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 33,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 125 7 847 7 657 5 225 4 655
Undervisningstimer totalt per elev 77 78 93 80 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no