Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
The British International School Of Stavanger (privat)
Gauselbakken 107
4032 STAVANGER
Org.nr 976345096
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: The British International School Of Stavanger (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 28,5 15,9 30,7 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 12,4 21,5 10,4 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,7 304,4 95,0 138,7 133,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 4,0 21,3 7,3 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 13,4 41,6 13,0 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 9,4 13,0 5,9 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 12,4 28,6 10,2 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 000 26 410 10 450 28 500 34 408
Undervisningstimer totalt per elev 53 77 33 91 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no