Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tertnes skole
Grønskjeret 5
5114 TERTNES
Org.nr 974738074
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 22,9 23,1 28,3 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,9 17,9 15,9 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,9 151,5 103,3 145,9 163,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 9,9 15,6 9,2 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 16,8 17,9 15,9 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 19,9 19,5 17,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 845 15 128 15 363 17 580 18 182
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 41 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no