Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Terråk skole
Rørgata 6
7980 TERRÅK
Org.nr 975286460
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bindal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 16,9 16,6 15,5 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 6,2 6,3 7,4 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,9 29,6 36,1 35,6 39,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 19,2 15,8 18,4 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 6,5 7,2 8,0 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 7,9 6,9 8,8 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 9,4 9,2 12,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,7 100,0 92,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 662 10 859 10 630 9 619 8 578
Undervisningstimer totalt per elev 102 113 112 95 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no